Kostrzyn

Inwestor: Arctic Paper Kostrzyn S.A. Ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyna nad Odrą. Wykonano inwentaryzację architektoniczno-budowlaną budynków o powierzchni 4023.54 m2 na podstawie danych ze skaningu laserowego 3D.

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana w kostrzynie

W ramach zlecenia opracowano:

-pliki chmury punktów,
-ortofotomapę rzutu i przekroju ze skanu,
-model 3D w programie Revit,
-rysunki rzutów, przekrojów, elewację w postaci .pdf oraz .dwg,
-wirtualny spacer po inwentaryzowanym obiekcie

Inwentaryzacja posłużyła projektantom do planowania przebudowy obiektu oraz wprowadzenia nowych linii produkcyjnych. Wykorzystanie skaningu pozwala na inwentaryzację wszelkich wysoko-położonych i trudnodostępnych miejsc. Z poziomu posadzki wymierzymy dźwigary dachowe, przebieg instalacji. Widzimy ogromny potencjał technologii. Kwestia czasu, kiedy powstaną kolejne pomysłu wykorzystania i wdrożenia w praktyce. „Osoby, które bezpośrednio pracują z wynikiem tego skanowania są bardzo zadowolone z końcowego efektu. Mamy już pierwsze sygnały, że dzięki temu udało się uniknąć kolizji projektowanej linii produkcyjnej z elementami budynku” Menedżer projektów Arctic Paper Kostrzyn S.A.