Plac Berdardyński

Inwentaryzacja obejmowała chmurę punktów na podstawie skaningu 3D, modele cyfrowe budynków w programie Archicad. Budynki są wpisane do Rejestru Zabytków. Zleceniodawca: 1050 Pracowania Architektury

Budynek i Sanktuarium przy Placu Bernardyńskim w Poznaniu

Skanowanie laserowe jest techniką pomiarową, która pozwala na uzyskanie dokładnej trójwymiarowej reprezentacji powierzchni obiektów. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dokumentowania obiektów zabytkowych, ponieważ pozwala na precyzyjne odwzorowanie ich oryginalnej formy i detali, co jest kluczowe dla ich ochrony i konserwacji.

Tradycyjne metody dokumentacji zabytków, takie jak ręczne rysowanie lub fotografia, mogą być czasochłonne i niezwykle trudne, zwłaszcza w przypadku obiektów o skomplikowanej geometrii i złożonych detalach. Skanowanie laserowe umożliwia szybsze i bardziej dokładne odwzorowanie tych cech, co jest niezwykle ważne dla zachowania ich autentyczności i historycznej wartości.

Dodatkowo, skanowanie laserowe umożliwia tworzenie dokładnych modeli cyfrowych obiektów, które mogą być używane do ich wirtualnej rekonstrukcji lub tworzenia kopii. To może pomóc w odtworzeniu utraconych lub uszkodzonych elementów, a co jest również szczególnie przydatne pozwala na dokumentację wymaganą dla dostosowania obiektu do aktualnych funkcji